حقوقیسایر موضوعات حقوقی

عزل قیم

اکثر افراد دارای یک‌ قیم‌ قانونی ‌‌می‌باشند، قیم از فرد مراقبت ‌‌می‌کند و دارای صفات خوبی ‌‌می‌باشد که دادگاه قیم ‌بودن او را به مصلحت ‌فرد ‌‌می‌داند. اما در برخی موارد ممکن است که قیم عزل یا انعزال شود که در ادامه توضیحات مفیدی را در این‌باره بیان ‌نموده‌‌‌ایم، با ما همراه باشید.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

قیم کیست و چرا انتخاب ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

قیم کسی است که انجام امور فرد محجور صغیر را به عهده دارد. برای مثال پدر ولی فرزند خود ‌‌می‌باشد. از آنجایی ‌که فرزند از لحاظ سنی هنوز کوچک است و به سن قانونی نرسیده است‌‌‌ نمی‌تواند امور مالی و قانونی خود را به تنهایی به انجام برساند که در این صورت قانون پدر یا جد پدری او را به عنوان ولی طفل می‌شناسد اما اگر این دو در قید حیات نباشند یا محجور و ناتوان شده باشند دادگاه فردی صالح را به قیمی فرد صغیر برخواهد گزید.

برای کسب اطلاع از حیطه وظایف قیم و توضیحات تکمیلی در این خصوص کلیک فرمایید.

موارد عزل و انعزال قیم

در برخی موارد نیز قیم ‌‌‌عز‌ل یا منعزل ‌‌می‌شود، یعنی او دیگر به صورت قانونی مسئولیتی نخواهد داشت و قیم فرد صغیر به حساب ‌‌نمی‌آید. در ادامه مواردی که باعث ‌‌‌عز‌ل و انعزال قیم ‌‌می‌شوند را شرح داده‌‌‌ایم:

موارد عزل قیم

 • اگر قیم مرتکب جنایت یا مواردی مثل خیانت در امانت، هتک ناموس، اختلاس، خیانت در امانت و… شود طبق قانون ‌‌‌عز‌ل خواهد شد.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم فرد امینی نیست و در امانت ‌خیانت ‌‌می‌کند دادگاه او را از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • اگر قیم به هر دلیلی مجبور شود که به حبس برود و نتواند امور فرد صغیر را انجام دهد از قیم بودن ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر قیم دچار ورشکستگی شود از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم لیاقت و توانایی اداره اموال فرد مجحور را ندارد دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • هر گاه قیم از عمد بخشی از اموال فرد مجحور را به حساب نیاورد و یا باعث خسارت به اموال او شود دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.

موارد انعزال قیم

 • اگر فرد قیم دچار جنون و دیوانگی شود و یا اینکه محجور شود و قادر به اداره اموال فرد صغیر نباشد انعزال خواهد شد.

نکته مهم: تفاوت انعزال و عزل قیم در این است که برای ‌‌‌عز‌ل قیم ‌‌می‌بایست دادگاه حتما رای بر ‌‌‌عز‌ل او دهد اما در صورت انعزال فرد نیازی نیست که دادگاه حتما رسیدگی کند و به محض اینکه او دچار جنون و دیوانگی شود دیگر قادر به انجام قیومیت خود نخواهد بود.

سوالات متداول

اگر قیم امانت دار نباشد ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر لیاقت قیم ‌بودن را ندارد.

اگر قیم به حبس برود ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر ‌‌نمی‌تواند اموال فرد محجور یا همان صغیر را اداره کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد عزل قیم، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون موارد عزل قیم پاسخ دهند.

اکثر افراد دارای یک‌ قیم‌ قانونی ‌‌می‌باشند، قیم از فرد مراقبت ‌‌می‌کند و دارای صفات خوبی ‌‌می‌باشد که دادگاه قیم ‌بودن او را به مصلحت ‌فرد ‌‌می‌داند. اما در برخی موارد ممکن است که قیم عزل یا انعزال شود که در ادامه توضیحات مفیدی را در این‌باره بیان ‌نموده‌‌‌ایم، با ما همراه باشید.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

قیم کیست و چرا انتخاب ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

قیم کسی است که انجام امور فرد محجور صغیر را به عهده دارد. برای مثال پدر ولی فرزند خود ‌‌می‌باشد. از آنجایی ‌که فرزند از لحاظ سنی هنوز کوچک است و به سن قانونی نرسیده است‌‌‌ نمی‌تواند امور مالی و قانونی خود را به تنهایی به انجام برساند که در این صورت قانون پدر یا جد پدری او را به عنوان ولی طفل می‌شناسد اما اگر این دو در قید حیات نباشند یا محجور و ناتوان شده باشند دادگاه فردی صالح را به قیمی فرد صغیر برخواهد گزید.

برای کسب اطلاع از حیطه وظایف قیم و توضیحات تکمیلی در این خصوص کلیک فرمایید.

موارد عزل و انعزال قیم

در برخی موارد نیز قیم ‌‌‌عز‌ل یا منعزل ‌‌می‌شود، یعنی او دیگر به صورت قانونی مسئولیتی نخواهد داشت و قیم فرد صغیر به حساب ‌‌نمی‌آید. در ادامه مواردی که باعث ‌‌‌عز‌ل و انعزال قیم ‌‌می‌شوند را شرح داده‌‌‌ایم:

موارد عزل قیم

 • اگر قیم مرتکب جنایت یا مواردی مثل خیانت در امانت، هتک ناموس، اختلاس، خیانت در امانت و… شود طبق قانون ‌‌‌عز‌ل خواهد شد.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم فرد امینی نیست و در امانت ‌خیانت ‌‌می‌کند دادگاه او را از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • اگر قیم به هر دلیلی مجبور شود که به حبس برود و نتواند امور فرد صغیر را انجام دهد از قیم بودن ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر قیم دچار ورشکستگی شود از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم لیاقت و توانایی اداره اموال فرد مجحور را ندارد دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • هر گاه قیم از عمد بخشی از اموال فرد مجحور را به حساب نیاورد و یا باعث خسارت به اموال او شود دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.

موارد انعزال قیم

 • اگر فرد قیم دچار جنون و دیوانگی شود و یا اینکه محجور شود و قادر به اداره اموال فرد صغیر نباشد انعزال خواهد شد.

نکته مهم: تفاوت انعزال و عزل قیم در این است که برای ‌‌‌عز‌ل قیم ‌‌می‌بایست دادگاه حتما رای بر ‌‌‌عز‌ل او دهد اما در صورت انعزال فرد نیازی نیست که دادگاه حتما رسیدگی کند و به محض اینکه او دچار جنون و دیوانگی شود دیگر قادر به انجام قیومیت خود نخواهد بود.

سوالات متداول

اگر قیم امانت دار نباشد ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر لیاقت قیم ‌بودن را ندارد.

اگر قیم به حبس برود ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر ‌‌نمی‌تواند اموال فرد محجور یا همان صغیر را اداره کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد عزل قیم، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون موارد عزل قیم پاسخ دهند.

اکثر افراد دارای یک‌ قیم‌ قانونی ‌‌می‌باشند، قیم از فرد مراقبت ‌‌می‌کند و دارای صفات خوبی ‌‌می‌باشد که دادگاه قیم ‌بودن او را به مصلحت ‌فرد ‌‌می‌داند. اما در برخی موارد ممکن است که قیم عزل یا انعزال شود که در ادامه توضیحات مفیدی را در این‌باره بیان ‌نموده‌‌‌ایم، با ما همراه باشید.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

قیم کیست و چرا انتخاب ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

قیم کسی است که انجام امور فرد محجور صغیر را به عهده دارد. برای مثال پدر ولی فرزند خود ‌‌می‌باشد. از آنجایی ‌که فرزند از لحاظ سنی هنوز کوچک است و به سن قانونی نرسیده است‌‌‌ نمی‌تواند امور مالی و قانونی خود را به تنهایی به انجام برساند که در این صورت قانون پدر یا جد پدری او را به عنوان ولی طفل می‌شناسد اما اگر این دو در قید حیات نباشند یا محجور و ناتوان شده باشند دادگاه فردی صالح را به قیمی فرد صغیر برخواهد گزید.

برای کسب اطلاع از حیطه وظایف قیم و توضیحات تکمیلی در این خصوص کلیک فرمایید.

موارد عزل و انعزال قیم

در برخی موارد نیز قیم ‌‌‌عز‌ل یا منعزل ‌‌می‌شود، یعنی او دیگر به صورت قانونی مسئولیتی نخواهد داشت و قیم فرد صغیر به حساب ‌‌نمی‌آید. در ادامه مواردی که باعث ‌‌‌عز‌ل و انعزال قیم ‌‌می‌شوند را شرح داده‌‌‌ایم:

موارد عزل قیم

 • اگر قیم مرتکب جنایت یا مواردی مثل خیانت در امانت، هتک ناموس، اختلاس، خیانت در امانت و… شود طبق قانون ‌‌‌عز‌ل خواهد شد.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم فرد امینی نیست و در امانت ‌خیانت ‌‌می‌کند دادگاه او را از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • اگر قیم به هر دلیلی مجبور شود که به حبس برود و نتواند امور فرد صغیر را انجام دهد از قیم بودن ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر قیم دچار ورشکستگی شود از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم لیاقت و توانایی اداره اموال فرد مجحور را ندارد دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • هر گاه قیم از عمد بخشی از اموال فرد مجحور را به حساب نیاورد و یا باعث خسارت به اموال او شود دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.

موارد انعزال قیم

 • اگر فرد قیم دچار جنون و دیوانگی شود و یا اینکه محجور شود و قادر به اداره اموال فرد صغیر نباشد انعزال خواهد شد.

نکته مهم: تفاوت انعزال و عزل قیم در این است که برای ‌‌‌عز‌ل قیم ‌‌می‌بایست دادگاه حتما رای بر ‌‌‌عز‌ل او دهد اما در صورت انعزال فرد نیازی نیست که دادگاه حتما رسیدگی کند و به محض اینکه او دچار جنون و دیوانگی شود دیگر قادر به انجام قیومیت خود نخواهد بود.

سوالات متداول

اگر قیم امانت دار نباشد ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر لیاقت قیم ‌بودن را ندارد.

اگر قیم به حبس برود ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر ‌‌نمی‌تواند اموال فرد محجور یا همان صغیر را اداره کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد عزل قیم، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون موارد عزل قیم پاسخ دهند.

اکثر افراد دارای یک‌ قیم‌ قانونی ‌‌می‌باشند، قیم از فرد مراقبت ‌‌می‌کند و دارای صفات خوبی ‌‌می‌باشد که دادگاه قیم ‌بودن او را به مصلحت ‌فرد ‌‌می‌داند. اما در برخی موارد ممکن است که قیم عزل یا انعزال شود که در ادامه توضیحات مفیدی را در این‌باره بیان ‌نموده‌‌‌ایم، با ما همراه باشید.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

قیم کیست و چرا انتخاب ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

قیم کسی است که انجام امور فرد محجور صغیر را به عهده دارد. برای مثال پدر ولی فرزند خود ‌‌می‌باشد. از آنجایی ‌که فرزند از لحاظ سنی هنوز کوچک است و به سن قانونی نرسیده است‌‌‌ نمی‌تواند امور مالی و قانونی خود را به تنهایی به انجام برساند که در این صورت قانون پدر یا جد پدری او را به عنوان ولی طفل می‌شناسد اما اگر این دو در قید حیات نباشند یا محجور و ناتوان شده باشند دادگاه فردی صالح را به قیمی فرد صغیر برخواهد گزید.

برای کسب اطلاع از حیطه وظایف قیم و توضیحات تکمیلی در این خصوص کلیک فرمایید.

موارد عزل و انعزال قیم

در برخی موارد نیز قیم ‌‌‌عز‌ل یا منعزل ‌‌می‌شود، یعنی او دیگر به صورت قانونی مسئولیتی نخواهد داشت و قیم فرد صغیر به حساب ‌‌نمی‌آید. در ادامه مواردی که باعث ‌‌‌عز‌ل و انعزال قیم ‌‌می‌شوند را شرح داده‌‌‌ایم:

موارد عزل قیم

 • اگر قیم مرتکب جنایت یا مواردی مثل خیانت در امانت، هتک ناموس، اختلاس، خیانت در امانت و… شود طبق قانون ‌‌‌عز‌ل خواهد شد.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم فرد امینی نیست و در امانت ‌خیانت ‌‌می‌کند دادگاه او را از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • اگر قیم به هر دلیلی مجبور شود که به حبس برود و نتواند امور فرد صغیر را انجام دهد از قیم بودن ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر قیم دچار ورشکستگی شود از قیومیت ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود.
 • اگر به دادگاه ثابت شود که قیم لیاقت و توانایی اداره اموال فرد مجحور را ندارد دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.
 • هر گاه قیم از عمد بخشی از اموال فرد مجحور را به حساب نیاورد و یا باعث خسارت به اموال او شود دادگاه او را ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌کند.

موارد انعزال قیم

 • اگر فرد قیم دچار جنون و دیوانگی شود و یا اینکه محجور شود و قادر به اداره اموال فرد صغیر نباشد انعزال خواهد شد.

نکته مهم: تفاوت انعزال و عزل قیم در این است که برای ‌‌‌عز‌ل قیم ‌‌می‌بایست دادگاه حتما رای بر ‌‌‌عز‌ل او دهد اما در صورت انعزال فرد نیازی نیست که دادگاه حتما رسیدگی کند و به محض اینکه او دچار جنون و دیوانگی شود دیگر قادر به انجام قیومیت خود نخواهد بود.

سوالات متداول

اگر قیم امانت دار نباشد ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر لیاقت قیم ‌بودن را ندارد.

اگر قیم به حبس برود ‌‌‌عز‌ل ‌‌می‌شود‌‌‌ ؟

بله زیرا دیگر ‌‌نمی‌تواند اموال فرد محجور یا همان صغیر را اداره کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد عزل قیم، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون موارد عزل قیم پاسخ دهند.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره