ارثحقوقی

پلمپ ملک ورثه ای

چه کسانی می‌توانند اقدام به پلمپ ملک ورثه ای کنند؟ چند تا از وراث باید برای پلمپ ملک ورثه ای رضایت بدهند؟ پس از فوت یک شخص اموال وی میان ورثه تقسیم می‌شود. ورثه متوفی و میزان سهم هر یک از آن‌ها در قانون مشخص شده است. گاهی ممکن است میان وراث اختلاف ایجاد شود و گاهی نیز ممکن است یکی از وراث به ناحق و با استفاده از روش‌های متقلبانه حق و میراث دیگر ورثه را تصرف نماید. برای جلوگیری از این ناحقی‌ها قانون مواردی را پیش‌بینی کرده است. یکی از این موارد پلمپ ملک ورثه ای است. در ادامه مقاله به توضیح پلمپ ملک ورثه‌ای می‌پردازیم. برای آشنایی با شرایط مربوط به فوت صاحب مغازه کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

پلمپ ملک ورثه ای

گاهی ممکن است پس از فوت یک شخص برخی از ورثه با سوء استفاده املاک ارثی را به تصرف خود درآوردند و حق دیگر ورثه را از منافع این املاک پرداخت نکنند. یا حتی ممکن است در املاک ارثی تعدی و تفریط رخ دهد و حق سایر ورثه ضایع گردد. در چنین شرایطی راهکار قانونی مهر و موم کردن ترکه یا به اصطلاح پلمپ ملک ورثه ای است. نحوه پلمپ ملک ورثه‌ای همانند پلمپ کردن سایر املاک است و تفاوتی ندارد. مامور پلمپ ابتدا سرب یا قیطان را گداخته و سپس در قسمت کلید خور خانه قرار می‌دهد. بعد از آن مهر رسمی را بر روی موم گداخته شده و یا لاک قرار می‌دهد.

چه اشخاصی می‌توانند درخواست پلمپ ملک ورثه ای را دهند ؟

اشخاصی که می‌توانند از مرجع صالح درخواست پلمپ ملک ورثه ای را نمایند به شرح زیر می‌باشند:

  • هر یک از وراث متوفی و یا وکیل و نماینده قانونی وارث
  • موصی‌له و شخصی که متوفی در وصیت‌نامه او را وصی خود قرار داده است.
  • طلبکاران متوفی، البته در صورتی که برای طلب خود سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را داشته باشند.

ماده 167 قانون امور حسبی این افراد را این‌گونه معرفی کرده است: «شخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها
۲- موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد
۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.»

صورت جلسه هنگام پلمپ ملک ورثه‌ای

هنگام پلمپ ملک ورثه ای، مامور پلمپ موظف است برخی اطلاعات را در یک صورت‌جلسه نگارش نماید. نگارش این صورت‌جلسه جهت ثبت و ضبط تمامی جزئیات حین پلمپ ملک و ثبت تمامی اشیاء موجود در ملک است و یکی از دلایل آن جلوگیری از اعتراضات ورثه است. این اطلاعات شامل مواردی نظیر تاریخ اقدام پامپ، علت پلمپ، مشخصات فرد درخواست دهنده پلمپ، توصیف اشیایی که پلمپ شده‌اند و… می‌شود. موارد لازم برای ذکر در صورت‌جلسه به صورت کامل در ماده 176 قانون امور حسبی برشمرده شده است.

ماده 176 قانون امور حسبی

ماده 176 قانون امور حسبی موارد لازم برای ذکر در صورت‌جلسه پلمپ ملک ورثه ای را برشمرده است: «در موقع مهر و موم صورت‌مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
۲- نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳- علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در‌صورت مجلس می‌نویسد.
۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶- تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق- صندوقخانه و گنجه.
۷- وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
۹- نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.
۱۰- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال‌متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.»

یافتن وصیت‌نامه حین پلمپ ملک ورثه‌ای

گاهی ممکن است هنگام پلمپ ملک ورثه‌ای و برداشتن صورت‌جلسه از اشیای موجود در ملک وصیت‌نامه متوفی یا برگ‌ها و اسناد مهم دیگر پیدا شود. قانون امور حسبی در ماده 181 خود آورده است که دادرس موظف است مشخصات و جزئیات برگه‌های یافته شده را در صورت‌جلسه ذکر کند. حاضرین نیز در صورتی که شناخته شده باشند باید این صورت‌جلسه را امضا نمایند و در صورت امضا نکردن این امتناع ایشان نیز در صورت جلسه ذکر می‌گردد.

ماده 181 قانون امور حسبی: «هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگه‌ای دیگر پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.» برای آشنایی بیشتر با آثار فوت در حقوق کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

سؤالات متداول

دلایل پلمپ ملک ورثه‌ای چه می‌تواند باشد ؟

جلوگیری از سوءاستفاده برخی وراث از ملک موروثی و جلوگیری از در معرض تعدی و تفریط قرار گرفتن ملک موروثی

چه اشخاصی می‌توانند درخواست پلمپ ملک ورثه‌ای را بدهند ؟

وراث یا نماینده قانونی ایشان، موصی‌له و کسی که به وصایت منصوب شده، طلبکاران در صورت داشتن سند یا حکم قطعس دادگاه برای طلبشان

صورت‌جلسه نگارش شده حین پلمپ ملک به چه منظور نگارش می‌شود ؟

نگارش این صورت‌جلسه جهت ثبت و ضبط تمامی جزئیات حین پلمپ ملک و ثبت تمامی اشیاء موجود در ملک است و یکی از دلایل آن جلوگیری از اعتراضات ورثه است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره