تجاریورشکستگی

فروش اموال تاجر ورشکسته

فروش اموال تاجر ورشکسته به چه صورت انجام می‌گیرد؟ در جامعه امروز شرکت‌های تجاری توسعه چشم‌گیری داشته‌اند. با این افزایش در حوزه فعالیت‌های اقتصادی طبیعتاً درصد ورشکستگی نیز بیشتر می‌شود. هنگامی‌که دادگاه حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند طلبکاران ورشکسته ممکن است به‌منظور مدارا با وی اقدام به بستن قرارداد ارفاقی کنند. طی این قرارداد طلبکاران بخشی از مطالبات خود را می‌بخشند و باقی را با ترتیب مشخصی وصول می‌کنند. در مقابل به ورشکسته فرصت می‌دهند تجارت خود را بار دیگر راه‌اندازی کند و با سود‌دهی مجدد طلب بخشیده شده را هم باز پس دهد. حال اگر این قرارداد ارفاقی با ورشکسته منعقد نشود یا به هر دلیلی فسخ گردد، مسئله‌‌ فروش اموال تاجر ورشکسته و تقسیم آن اموال میان طلبکارن مطرح می‌گردد

برای دریافت مشاوره حقوقی و تجاری می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.
.

فروش اموال ورشکسته

پس از آن که ورشکستگی قطعی شد و نوبت به پرداخت بدهی های شرکت رسید، با توجه به اینکه محل دیگری از پرداخت بدهی ها وجود ندارد، دستور فروش اموال تاجر و یا شرکت داده می شود. البته این روند باید طبق قانون طی مراحلی انجام شود. برای آشنایی با روند انجام حکم ورشکستگی کلیک کنید.

نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته

برای فروش‌اموال تاجرورشسکسته باید مراحلی طی شود. ابتدا یک کارشناس رسمی دادگستری، تمام اموال تاجر ورشکسته را تقویم و ارزیابی می‌کند. پس از اتمام ارزیابی، کارشناس می‌تواند به سه شکل اموال ورشکسته را به فروش بگذارد. روش اول فروش فوری است. روش دوم فروش به شکل عادی است یعنی بدون تشریفات مزایده است. و نهایتاً روش سوم فروش‌اموال تاجرورشکسته با مزایده است.

برای آشنایی با نحوه صدور حکم ورشکستگی کلیک کنید.

کدام اموال فوری تاجر ورشکسته به فروش می‌رسند ؟

مطابق ماده 445 قانون تجارت سه دسته از اموال تاجر ورشکسته را باید فوری به فروش رساند. اولین دسته از اموال تاجر ورشکسته که باید فوراً برای فروش عرضه شوند اموالی هستند که در معرض خرابی و یا فساد قرار داشته باشند. گاهی حتی این اموال بدون نیاز به بررسی کارشناس و تنها بر اساس قیمت عرف بازار به فروش می‌رسند. دسته دوم اموالی هستند که ارزش آن‌ها باگذشت زمان کاهش پیدا می‌کند. این نزول قیمت گاهی به دلیل نوسانات و تورم بازار است ولی گاهی کالا ذاتاً باگذشت زمان دچار کاهش قیمت می‌شود. سومین دسته شامل اموالی می‌شود که نگه‌داشتن آن‌ها مفید نیست و موجب ایجاد هزینه‌های بیجا می‌شود.

کدام اموال عادی تاجر ورشکسته به فروش می‌رسند ؟

برخی از اموال تاجر ورشکسته به شکل عادی برای فروش گذاشته می‌شوند. یعنی باوجوداینکه جزو دسته اموال فروش فوری تاجرورشکسته نیستند بازهم استثنائاً بدون تشریفات مزایده به فروش می‌روند. این فروش عادی مستثنا از مزایده سه حالت دارد. حالت اول زمانی است که برخی از اموال موجود در بازار دارای قیمت مشخصی هستند یعنی در بازار برای آن‌ها قیمت تعیین‌شده است مثلاً ارز، اوراق بهادار و همچنین طلا. بنابراین با توجه به اینکه با برگزاری مزایده نمی‌شود این اموال تاجر ورشکسته را بیشتر از قیمت تعیین‌شده به فروش رساند، انجام تشریفات مزایده عمل هجو و بیهوده‌ای می‌باشد.

دو حالت دیگر مربوط به شرایط خود اموال نیست بلکه مربوط به طلبکاران می‌شود. حالت دوم این است که حداقل نصف به‌علاوه‌‌ یک طلبکاران درصورتی‌که سه‌چهارم بدهی ورشکسته متعلق به آن‌ها باشد توافق کنند که مزایده برگزار نشود. چراکه ممکن است مزایده موجب معطلی و تأخیر در وصول طلب آن‌ها گردد. حالت سوم نیز زمانی رخ می‌دهد که طلبکاران با وثیقه، نسبت به وثیقه به ترک کردن مزایده رضایت دهند.

کدام اموال تاجر ورشکسته از طریق مزایده به فروش می‌رسند ؟

باید گفت اصل بر آن است که تمام اموال تاجر ورشکسته خواه منقول باشد و خواه غیر‌منقول با مزایده به فروش رود. به‌غیراز حالات استثنائی نامبرده سایر اموال ورشکسته پس از کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده به فروش می‌رسد. علت برگزاری مزایده این است که به‌واسطه‌‌ آن و فروش اموال باقیمت بالاتر دارایی تاجر ورشکسته افزایش می‌یابد لذا طلبکار مبلغ بیشتری از طلب خود را دریافت خواهد کرد.

اگر در جلسه اول مزایده مبلغ پیشنهادی شرکت‌کنندگان در مجلس بیشتر یا حداقل برابر باقیمت کارشناسی شده نباشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اگر مالی که مورد مزایده قرارگرفته غیرمنقول باشد امکان تجدید جلسه مزایده وجود دارد. جلسه مزایده برای مال غیرمنقول هرچند دفعه که طلبکاران صلاح بدانند تجدید می‌گردد. اما اگر مال مورد مزایده یک مال منقول باشد، تجدید مزایده اتفاق نمی‌افتد و شرکت‌کننده‌ای که در جلسه اول مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد مال به او فروخته می‌شود حتی اگر پیشنهاد وی کمتر از قیمت کارشناسی شده، باشد.

اگر مال مورد مزایده وثیقه طلبکار باشد

گاهی ممکن است تاجر ورشکسته یکی از اموال خود را بابت وثیقه به یکی از طلبکارانش داده باشد. حال بعد از ورشکستگی تاجر که تمام اموال وی مورد مزایده قرار می‌گیرد، تکلیف این وثیقه چیست؟ اگر این در جلسه مزایده به فروش نرسد و خریداری نداشته باشد، خود مال به طلبکار تسلیم می‌شود. با واگذاری مال به طلبکار سه فرض پیش می‌آید.

فرض اول برابر بودن طلب طلبکار باقیمتی است که کارشناس بر روی مال گذاشته است. در این فرض طبیعتاً با تملیک این مال توسط طلبکار، طلب هم تصفیه‌شده است. فرض دوم در صورتی است که طلب طلبکار بیشتر از قیمت کارشناسی شده وثیقه باشد. در این حالت بازهم مال را به تملیک طلبکار در‌می‌آورند و برای مابقی طلب، طلبکار باید مانند سایر طلبکاران منتظر فروش اموال دیگر بماند. اما در فرض سوم یعنی زمانی که قیمت کارشناسی شده وثیقه از طلب بیشتر باشد، مطابق نظر اکثریت حقوق‌دانان امکان مطالبه‌ مابه‌التفاوت قیمت و طلب از طلبکار وجود ندارد.

نحوه شرکت در مزایده فروش اموال تاجر ورشکسته

همواره افرادی وجود دارند که مایل به شرکت در مزایده هستند. افراد داوطلب موظف‌اند پیش از شرکت در مزایده مبلغی را به صندوق اداره تصفیه بپردازند. میزان این مبلغ 5 درصد از قیمت کارشناسی شده برای همان مالی است که مورد مزایده قرار می‌گیرد. درصورتی‌که فرد در مزایده برنده نشود این مبلغ به وی برگردانده می‌شود. حال اگر شرکت‌کننده در مزایده برنده شود ولی به تعهدات خود عمل نکند یعنی مابقی ثمن را نپردازد در این صورت این مبلغ 5 درصدی جهت جبران خسارات و برگزاری مجدد مزایده مال غیرمنقول استفاده می‌شود.

مطابق قانون اداره تصفیه می‌تواند اموال مورد مزایده را به‌صورت نسیه هم بفروشد. اما باید صلاح ورشکسته و طلبکاران رعایت گردد. در صورت فروش نقد اموال، خریدار تنها یک روز فرصت تسویه‌حساب و پرداخت مابقی ثمن مال را دارد. و در صورت پرداخت نسیه مهلت خریدار برای پرداخت مبلغ تا سه ماه افزایش می‌یابد. همچنین اداره تصفیه جهت رعایت صلاح طلبکار و ورشکسته تا زمانی که تسویه کامل انجام نشده مال مورد مزایده را به خریدار تسلیم نمی‌کند.

نحوه تقسیم اموال ورشکسته

بعد از اتمام مزایده و فروش و تبدیل اموال تاجر ورشکسته به وجه نقد پیش از هر چیز ابتدا هزینه‌های امور ورشکستگی پرداخت می‌گردد. مثلاً هزینه‌هایی که دولت برای نگهداری این اموال متقبل شده است. پس از کسر این مبالغ، دارایی ورشکسته به‌طور خالص و سهم هر طلبکار از این دارایی تعیین می‌شود و به طلبکاران ابلاغ می‌شود. اگر طلبکاران طی ده روز به این ابلاغیه اعتراض نکنند، دارایی ورشکسته به همان ترتیب تقسیم می‌گردد.

برای آشنایی با نحوه پایان ورشکستگی کلیک کنید.

تقسیم اموال ورشکسته میان طلبکاران با توجه به طبقه‌بندی طلبکاران صورت می‌پذیرد. طلبکاران ورشکسته مطابق قانون تصفیه به سه گروه طلبکار با وثیقه، طلبکار ممتاز و طلبکار عادی طبقه‌بندی می‌شود. اگر طلبکار تمام طلب خود را پس از تقسیم اموال دریافت کند موظف است سند طلبکاری خود را به اداره تصفیه تحویل دهد. اما اگر همچنان بخشی از طلبش وصول نشده باشد سند طلبکاری در اختیار خود طلبکار باقی می‌ماند. در این حالت به طلبکار گواهی عدم‌کفایت دارایی می‌دهند تا وقتی تاجر مجدداً تمکن مالی یافت طلبکار بتواند مابقی طلبش را دریافت کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

سؤالات متداول

اموال تاجر ورشکسته به چه صورت به فروش می‌رسد ؟

اموال ورشکسته به سه حالت، فوری، عادی بدون تشریفات مزایده و از طریق مزایده فروخته می‌شوند. اصل بر فروش از طریق مزایده است.

چگونه می‌شود در مزایده‌ها به‌عنوان خریدار شرکت کرد ؟

داوطلبان شرکت در مزایده باید 5 درصد از قیمت کارشناسی شده برای مال مورد مزایده را به اداره تصفیه بپردازند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه فروش اموال تاجر ورشکسته ، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون فروش اموال تاجر ورشکسته پاسخ دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره