تجاریشرکت ها

شرکت تضامنی چیست ؟

یکی از شرکت‌های بحث برانگیز و جالب در بین شرکت‌های تجاری، شرکت تضامنی است. در این نوع شرکت شخصیت افراد تشکیل دهنده آن بسیار اهمیت دارد تا آن جا که تخطی هریک از شرکا و یا ورشستگی آنان باعث می‌شود تمام آن‌ها در مقابل طلبکاران و یکدیگر مسئولیت داشته باشند و هر یک از طلبکاران در صورت رجوع به هرکدام از شرکا می‌تواند کلیه طلب خود را از هر یک شرکا یا تمامی آنان وصول کند. هر شریک در مقابل تمام طلب، با سایر شرکا مسئولیت تضامنی دارد و باید آن را پرداخت کند و به همین دلیل به این نوع شرکت، شرکت تضامنی می‌گویند. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد ثبت شرکت کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه شرکت ها می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

تعریف و اوصاف اساسی شرکت تضامنی

شرکت تضامنی بین دو یا چند شریک و به منظور امور تجارتی تشکیل می‌شود که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد هرشریک با تمام دارایی خود مسئول تادیه تمام دیون است. برای آشنایی با تعریف شخصیت حقوقی کلیک کنید.

از اوصاف اساسی این شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.برای تاسیس آن حداقل سرمایه‌ای تعیین نشده است.

۲.در این شرکت هرشریک مسئول تادیه تمام دیون است.

۳.نقل و انتقال سهم الشرکه با رای تمام شرکا امکان پذیر است.

مسئولیت در شرکت تضامنی چگونه است؟

مسئولیت تضامنی به معنای مسئولیت هر شریک در برابر تمامی بدهی‌های شرکت است.

سهم الشرکه چیست ؟

آورده هر شریک را در شرکت سهم الشرکه گویند.

مسئولیت هر شریک در شرکت های تضامنی

در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید توجه داشت که:

۱.قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انحلال شرکت کلیک کنید.

۲.اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می‌شود، اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیون‌اش کافی نباشد هر شریک مسئول تادیه تمام دیون است.

۳.در شرکت‌های تضامنی مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت جنبه وثیقه‌ای دارد یعنی طلبکار شرکت ابتدا باید به شرکت رجوع کند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند مطابق شرایط مقرر، درخواست ورشکستگی و درنتیجه انحلال شرکت را بدهد. بعد از انحلال نیز در وهله اول می‌تواند به شرکت درحال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت طلب او را نپردازد آن زمان می‌تواند به شرکای ضامن رجوع کند.

۴.مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت، تضامنی است اما بین خودشان، نسبی است یعنی هر شریک می‌تواند پس از پرداخت هریک از دیون شرکت بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آن‌ها رجوع کند.

زمان تشکیل شرکت

شرکت تضامنی زمانی تشکیل می‌شود که:

۱.تمام سرمایه نقدی تامین شود.

۲.تمام سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود.

شیوه اخذ تصمیمات

طبق قانون درموارد زیر اخذ تصمیم با اتفاق ‌آرا صورت می‌گیرد:

۱.انتقال سهم الشرکه به دیگری

۲.اقدام یکی از شرکا به فعالیتی تجاری از نوع تجارت شرکت یا ورود وی بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت‌محدود در شرکتی دیگر

۳.تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

۴.انحلال شرکت

۵.بقای شرکت در صورت حجر یا فوت یکی از شرکا

رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکای شرکت

۱.قبل از انحلال: مطالبه دیون شرکت از خود شرکت انجام می‌شود.

۲.بعد از انحلال: اگر دارایی شرکت کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد طلبکاران می‌توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هرچند نفر از شرکا مراجعه کنند زیرا شرکا در برابر طلبکاران شرکت، مسئولیت مضامنی دارند.

۳.هر شریک در ازای تمام دیون شرکت مسئول و مدیون است هرچند میزان دیون از سرمایه‌ای که او با خود به شرکت آورده است بیشتر باشد.

مسئولیت شرکای سابق و جدید نسبت به دیون شرکت

۱.اگر پس از آن که شرکت تضامنی تشکیل می‌شود کسی بعنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد پس شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است.

۲.شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است نسبت به دیون شرکت هیچ مسئولیتی ندارد. اگر دربین شرکا قراری خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد این قرار دربرابر ثالث غیرقابل استناد اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.

رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکا

در صورت انحلال شرکت تضامنی:

۱.اموال شرکت ابتدا به مصرف تادیه دیون خود شرکت می‌رسد و قبل از تادیه دیون خود شرکت، طلبکاران شخصی شرکا حقی بر آن اموال ندارند.

۲.اگر دارایی شرکت برای تادیه دیون کفایت نکند طلبکاران شرکت می‌توانند به شرکا رجوع کنند و در این صورت طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا از حیث تقدم بر اموال تفاوتی باهم ندارند

تهاتر در شرکت تضامنی

اگر شخصی مدیون شرکت و درعین حال طلبکار یکی از شرکا باشد چه قبل از انحلال و چه بعد از انحلال شرکت، نمی‌تواند به تهاتر استناد کند.

اگر شخصی طلبکار از شرکت و درعین حال مدیون یکی از شرکا باشد:

قبل از انحلال شرکت نمی‌تواند به تهاتر استناد کند زیرا قبل از انحلال شرکت دیون شرکت به شرکا تسری نمی‌یابد.

بعد از انحلال شرکت اگر طلبی که آن طلبکار از شرکت دارد وصول نشود می‌تواند دربرابر شریک مدیون به تهاتر استناد کند.

برای کسب اطلاع در خصوص تهاتر مقاله مربوطه را مشاهده فرمایید.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

برای چنین تبدیلی دو شرط لازم است:

۱.تصویب تمام شرکا

۲.با توجه به آن که ثبت شرکت‌های سهامی عام نیازمند تجویز سازمان بورس است پس تبدیل شرکت تضامنی به سهامی عام نیازمند تجویز سازمان بورس است اما تبدیل به سهامی خاص نیازی به تجویز سازمان بورس ندارد.

با تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، مسئولیت شرکا نسبت به دیون قبل از تبدیل، تضامنی است اما نسبت به دیون بعد از تبدیل، فقط به میزان مبلغ اسمی سهام است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت سهامی عام کلیک کنید.

انحلال شرکت تضامنی

انحلال به موجب موارد زیر رخ می‌دهد:

۱.وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده و آن را به اتمام رسانده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۲.وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شود.

۳.درصورت ورشکستگی

۴.درصورت تصمیم یکی از شرکا

۵.تقاضای انحلال شرکت از جانب یکی از شرکا

۶.فسخ شرکت توسط یکی از شرکا

۷.ورشکستگی یکی از شرکا

۸.در صورت درخواست طلبکاران یکی از شرکا

۹.فوت یا محجوریت یکی از شرکا

(موارد ۵ تا ۹ بخودی خود باعث انحلال شرکت نمی‌شوند و شرایط خاصی لازم دارند تا این امر حاصل شود.)

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت تضامنی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون شرکت تضامنی پاسخ دهند .

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه شرکت ها می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره