خانوادهطلاق

دادخواست مهریه | نمونه‌های دادخواست مهریه از جانب زن و اعسار از جانب مرد

قانونگذار برای حمایت از بانوان مهر یا صداق را در نظر گرفته است و طبق قانون مهریه به محض وقوع عقد، به ملکیت زن در می‌آید و مرد در صورت درخواست زن موظف به پرداخت آن است. اما در صورتی که مرد از پرداخت مهریه استنکاف کند زن می‌تواند طی یک دادخواست حقوقی از دادگاه درخواست مطالبه مهریه خود را از مرد بنماید و روند قانونی آن را پیش بگیرد. دادخواست مهریه یک مرحله مقدماتی است که نحوه نگارش آن بسیار مهم است در این مقاله به بررسی نمونه‌هایی از دادخواست مهریه می‌پردازیم.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

نمونه دادخواست مهریه

 با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره. . . . . . . .  مورخ . ‌. ./. . . / ‌. . ‌. / تنظیم شده در دفترخانه شماره . . ‌. . . . . . . . . شهرستان . . . ‌. . . . . با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد کرده‌ایم.

لذا مستند ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که زوجه به مجرد عقد مالک مهریه می‌شود، اینجانب تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ . . . ‌. . . . ریال و تعداد . . . ‌. . . سکه تمام بهار آزادی به قیمت . . . . . . . ریال به عنوان مهریه که بر ذمه خوانده است و با توجه به اینکه تا کنون اقدامی جهت پرداخت مهریه‌ اینجانب ننموده است، درخواست صدور حکم و پرداخت مهریه به اینجانب به نرخ روز را خواستارم.

با تشکر

امضا خواهان

توصیه می‌کنیم مقاله مهریه نامزدی را مطالعه نمایید.

توصیه می‌کنیم مقاله اجرا مهریه را مطالعه نمایید.

نمونه داد‌خواست مهریه با درخواست پرداخت خسارت

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره. . . . . . . .  مورخ . ‌. ./. . . / ‌. . ‌. / تنظیم شده در دفترخانه شماره . . ‌. . . . . . . . . شهرستان . . . ‌. . . . . با خوانده به موجب عقد ازدواج دائمی همسر می‌باشم.

لذا با استناد به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که زوجه به مجرد عقد مالک مهریه می‌شود، اینجانب تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ . . . ‌. . . . ریال و تعداد . . . ‌. . . سکه تمام بهار آزادی به قیمت . . . . . . . ریال به عنوان مهریه که بر ذمه‌ خوانده قرار دارد و با عنایت بر اینکه تا کنون اقدامی جهت پرداخت مهریه‌ اینجانب صورت نگرفته، درخواست صدور حکم وصول مهریه به اینجانب با نرخ روز و با احتساب تمامی خسارت‌های قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعا است.

توصیه می‌کنیم مقاله نصف مهریه را مطالعه نمایید.

توصیه می‌کنیم مقاله زندان مهریه را مطالعه نمایید.

نمونه داد‌خواست مطالبه مهریه به همراه اعسار از هزینه دادرسی

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره. . . . . . . .  مورخ . ‌. ./. . . / ‌. . ‌. / تنظیم شده در دفترخانه شماره . . ‌. . . . . . . . . شهرستان . . . ‌. . . . . با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد و مبلغ . . . . . . به عنوان مهریه به توافق اینجانب و خوانده رسیده است. فلذا با نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد وقوع عقد مالک مهر می‌شود و با توجه به اینکه فی‌مابین اینجانب و خوانده نزدیکی رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریه خودداری ورزیده است و با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت تمام مهریه مورد استدعا است، در ضمن اینجانب ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی هستم و تقاضای صدور حکم اعسار اینجانب از پرداخت هزینه دادرسی دعوای مطروحه را دارم. 

توصیه می‌کنیم مقاله مهریه ناشزه را مطالعه نمایید.

توصیه می‌کنیم مقاله اقساط مهریه را مطالعه نمایید.

نمونه دادخواست مهریه به قیمت روز

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره. . . . . . . .  مورخ . ‌. ./. . . / ‌. . ‌. / تنظیم شده در دفترخانه شماره . . ‌. . . . . . . . . شهرستان . . . ‌. . . . . همسر قانونی و دائمی خوانده می‌باشم.

مهریه اینجانب مطابق سند عقدنامه . . . . . . .  می‌باشد.

لذا با توجه به حدوث نزدیکی فی مابین طرفین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد و مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که زوجه به محض وقوع عقد مالک مهریه خود می‌شود و بند ب از ماده ۱۰۸ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ. . . . . . . ریال و با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه تقاضای پرداخت مهر به قیمت روز را درخواست می‌کنم.

با تشکر

امضا خواهان

توصیه می‌کنیم مقاله فرار از مهریه را مطالعه نمایید.

توصیه می‌کنیم مقاله پیش قسط مهریه را مطالعه نمایید.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره. . . . . . . .  مورخ . ‌. ./. . . / ‌. . ‌. / تنظیم شده در دفترخانه شماره . . ‌. . . . . . . . . شهرستان . . . ‌. . . . . همسر رسمی و دائمی خوانده هستم.

مهریه اینجانب مطابق سند عقدنامه . . . . . . . . می‌باشد.

لذا با استناد به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که زوجه به مجرد عقد مالک مهریه می‌شود، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه فوق مورد استدعاست. بدواً قبل از ورود به ماهیت دعوا، با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ تقاضا می‌شود.

توصیه می‌کنیم مقاله دادخواست مهریه در فسخ نکاح را مطالعه نمایید.

توصیه می‌کنیم مقاله بخشیدن مهریه را مطالعه نمایید.

نمونه دادخواست پرداخت اقساطی مهریه

با عرض سلام

احتراماً به استحضار ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان می‌رساند:

اینجانب به موجب دادنامه‌ به شماره‌ . . . . . ‌. صادره از دادگاه به پرداخت . . . . . ریال وجه نقد بابت مهریه از جانب خوانده محکوم شده‌ام.

لذا اینجانب کارمند اداره. . . . .، کارمند شرکت . . . . . هستم و با درآمد ماهانه به مبلغ . . . . . . ریال توان پرداخت تمام مهریه به شکل یکجا ندارم، لذا صدور حکم مبنی بر پذیرش اعسار از پرداخت یکباره محکوم‌به و صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه به صورت اقساطی را تقاضا می‌نمایم.

با تشکر

امضا خواهان

توصیه می‌کنیم مقاله مهریه در ازدواج موقت را مطالعه نمایید.

توصیه می‌کنیم مقاله توقیف اموال برای مهریه را مطالعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دادخواست مهریه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون دادخواست مهریه پاسخ دهند.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره